Tijdens de kampstafdag in het voorjaar van 2018 werden Ronald en Froukje Zijlstra als nieuwe beheerders van Gilwell Ada’s Hoeve geïnstalleerd. Samen met hun dochters Meike en Jente bewonen ze de boerderij. Met Anne Bijl, Dirk Engberts en Rob Spijker is ook het beheerteam weer compleet. Vanaf 2019 wijzigt de samenstelling van het beheerteam. 

beheerders 2018 1200px beheerteam 2018 1200px

Rechts: Het beheerteam in 2018 (Rob Spijker, Froukje Zijlstra, Anne Bijl, Dirk Engberts, Ronald Zijlstra)

ivor daphne 2016Ivor Cleine en Daphne Koopmans komen uit Den Bosch en waren al enige jaren kampstaf op Gilwell Ada's Hoeve. Vanaf augustus 2014 tot augustus 2017 waren zij het beheerdersduo op Gilwell Ada's Hoeve.

Beheerteam (vanaf januari 2015)

Ivor Cleine (teamhoofd/beheerder), Daphe Koopmans (beheerder), Anne Bijl (secretaris) en David Smit (penningmeester)

Beheerteam (vanaf medio 2014)

Ivor Cleine (teamhoofd/ beheerder), Bart Boesten (secretaris PR, ICT, gebouwen), Hans Bottema (coördinator Projecten en Onderhoud) en Wim ten Bloemendal (penningmeester).

thumb beheerders 4 generaties

Op 1 november 2014, tijdens het afscheid van Ard Jonker en Yfke van deer Vet als beheerders, waren de 4 laatste beheerders aanwezig. Die moesten natuurlijk op de foto.

Van links naar rechts: Henk en Laura Teunis( 1994-2000), Jakob Knol (2001-2006), Yfke van der Vet en Ard Jonker (2006-2014), Daphne Koopmans en Ivor Kleine (vanaf 2014).

Ard Jonker en Yfke van der Vet kwamen uit Zwolle en gingen in 2006 aan de slag als vrijwillig beheerdersduo op Gilwell Ada's Hoeve. Vanaf die tijd is de functie van teamhoofd losgekoppeld van de beheerdersfunctie. Het beheerteam wisselde een aantal malen van samenstelling.

Beheerteam (2006)

beheerteam-2006Hans Hogenbirk (bos en teamhoofd a.i.), Nienke Zuidema (kampstaf), Bas van den Boom (gebouwen), Monic Breed (secretariaat en PR), Ard Jonker (beheerder), Andries Hoeksma (Penningmeester) en Yfke van der Vet (beheerder)

Beheerteam (vanaf 2010)

In de periode na 2010 wisselde het beheerteam regelmatig van samenstelling.
Leden waren o.a.
Eric de Haan (teamhoofd), Ard Jonker, Yfke van der Vet (beheerders), Bart Noordam (coördinator gebouwen, Hans Hogenbirk (coördinator PR en secretariaat), Berry de Ruiter (coördinator bos en terrein), Frits Bekedam (penningmeester), Bart Boesten (coördinator PR en secretariaat), Hans Bottema (coördinator kampstaf)

Beheerteam (medio 2011)

Ard Jonker (beheerder), Bart Boesten (coördinator PR en secretariaat), Berry de Ruiter (coördinator bos en terrein), Hans Bottema (coördinator kampstaf), Yfke van der Vet (beheerder) en Bart Noordam (coördinator gebouwen)

beheerteam GAH 09-2011

Beheerteam (medio 2013)

Yfke van der Vet (beheerder), Bart Boesten (secretaris PR, ICT, gebouwen), Hans Bottema (coördinator Projecten en Onderhoud) en Wim ten Bloemendal (penningmeester).

Beheerteam 2004

Jakob begon, eerst nog samen met zijn partner Claudia Teunisz, in 2001 als beheerder. Tijdens het beheer van Jacob is het beheerteam opgericht. Dit team van vrijwilligers is verantwoordelijk voor het beheer van het terrein. Jakob was zowel beheerder als voorzitter (teamhoofd) van het beheerteam.

Beheerteam

Vanaf 2004 wordt niet meer met één beheerder gewerkt, maar met een beheerteam van  vrijwilligers. Daardoor kunnen taken worden verdeeld en het biedt meer continuïteit. De beheerder(s) maken deel uit van het team.

Op de foto het eerste beheerteam uit 2004.
boven vlnr: Bas van den Boom (gebouwen), Monic Breed (secretariaat en PR), Andries Hoeksma (Penningmeester).
onder vlnr: Hans Hogenbirk (bos), Jakob Knol (beheerder en teamhoofd), Nienke Zuidema (kampstaf) 

beheerdersHenk en Laura Teunis waren de eersten die als vrijwilliger het terrein beheerden gedurende zes jaar (van 1994 t/m 2000).

foto: Henk (uiterst links) en Laura (uiterst rechts op de foto) met de vroegere beheerders Henk Wijnmaalen en zijn vrouw.

 

10 1993 karel en marty budde bij hun afscheidKarel Budde werkte als vrijwilliger al regelmatig als assistent van Henk Wijnmalen. Na het vertrek van Henk Wijnmaalen kwamen Karel en Marty Budde in 1971 wonen op de boerderij en namen het beheer over. Zij starten met een groepje dat in het zomerseizoen als kampstaf hielp. Karel en Marty bleven beheerder tot september 1993.

 

05 1951 Henk Wijnmaalen In 1951 werd hopman Henk Wijnmaalen de eerste beheerder van Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve in dienst van de NPV. Hij woonde vanaf 1952 met zijn gezin als de eerste vaste bewoner in de boerderij op Ada’s Hoeve die daartoe fiks verbouwd werd. Zijn vrouw, Jopie Wijnmaalen was akela, runde de Scoutshop en verzorgde de foerage vanuit het Rambonnethuis bij de Pinksterwedstrijden, de Koempoelan en andere grote evenementen .

Hij was in vaste dienst van De vereniging De Nederlandse Padvinders. Tijdens het beheer van Henk Wijnmalen is o.a. het magazijn gebouwd. Hij bleef beheerder tot 1970.

 

02 Harry Spijkerman links aan de Vecht 1938In de 2e wereldoorlog was Scouting verboden. Ada's Hoeve werd geannexeerd door de NSB Jeugdstorm.
Na de bevrijding kwam het terrein weer terug in handen van de NPV. Het is uit de archieven niet helemaal duidelijk hoe het beheer toen geregeld was. Er is sprake van Hopman G. van Doorn die de boerderij (incidenteel?) bewoonde in de jaren 1945/1946. Over hem is niets bekend. In 1945 werd Harry Spijkerman officieel Camp Chief. Hij was geen vrijwilliger, maar een beroepskracht want al secretaris van de NPV, dus mogelijk was ook dit een soort tussenoplossing. Harry Spijkerman was nog actief tot na het Nationale Kamp in 1950.
(Foto:Harry Spijkerman links)

1 06b 1923 Jan Schaap uit Scouting 100Jan F. Schaap (1893-?) was een scoutsleider van het eerste uur in de beginjaren van scouting in Nederland. Hij was onder andere de schrijver van het Jamboreeliedje "In 19-3-7 dan zal je wat beleven..." van de Wereldjamboree 1937.

Hij was ook leider van de eerste Gilwelltrainingen in Nederland, vertaler van de meeste scoutinghandhoeken (waaronder Scouting for boys) in de beginjaren en hoofdredacteur van het maandblad "De Padvinder" en het Leidersblad.

Hij was de eerste beheerder, maar woonde niet permanent in de boerderij; alleen tijdens de zomermaanden.