Aankomst en vertrek

Bij aankomst kunt u zich melden bij de beheerders of de kampstaf. Lever bij aankomst een namenlijst in van de deelnemers. Scoutingleden kunnen gevraagd worden om hun soutcard te laten zien. Laat alles netter achter dan dat u het heeft aangetroffen. Aan het eind van uw verblijf controleren wij uw kampterrein en/of accommodatie, de omgeving en de inventaris.

Trekkershutten

Controleer bij aankomst in de trekkershut de inventariskisten aan de hand van een inventarislijst. U dient de trekkershut schoon achter te laten, volgens de schoonmaaklijst die in de hut hangt. De gebruikte inventariskisten mogen weer naar de beheerders/kampstaf.

Huurders dienen zelf te zorgen voor beddengoed (slaapzak, hoeslaken en eventueel een kussen), theedoeken, vaatdoeken, handdoeken en toiletpapier. In de trekkershutten mag niet gerookt worden. Tafels en stoelen dienen in de trekkershut of op het terras te blijven. Geen spijkers, nietjes, punaises, plakband en dergelijke op/in de wanden. Gebroken, beschadigde of vermiste inventaris dient vergoed te worden en wordt bij de eindafrekening of borg verrekend.

Jamboreehuis

Controleer bij aankomst in het Jamboreehuis de inventaris aan de hand van een inventarislijst. U krijgt bij aankomst een emmer met schoonmaakmaterialen om het gebouw na afloop schoon achter te laten.In het Jamboreehuis hangt een lijst met alles wat schoongemaakt dient te worden.Na afloop moet ook de gebruikte inventaris, stoelen en tafels weer terug op de oorspronkelijke plaats. U kunt het Jamboreehuis ook laten schoonmaken. Dit kost €125,- en moet altijd vooraf bij uw boeking besproken worden.

Huurders dienen zelf te zorgen voor beddengoed (slaapzak, hoeslaken en eventueel een kussen), theedoeken, vaatdoeken, handdoeken en toiletpapier. Op last van de brandweer en als gevolg van de brandmeldinstallatie mag er in geen enkele ruimte van het Jamboreehuis gerookt worden. De drangers moeten op de deuren blijven. Tafels en stoelen dienen in het gebouw, of op het betegelde terras te blijven. Geen spijkers, nietjes, punaises, plakbanden dergelijke op/in de wanden. Het verplaatsen van de bedden is niet toegestaan ivm vluchtwegen. Gebroken, beschadigde of vermiste inventaris dient vergoed te worden en wordt bij de eindafrekening of borg verrekend.

Vervoer

Gilwell Ada’s Hoeve is verboden voor gemotoriseerd verkeer. Voor het vervoer van bagage zijn handkarren aanwezig. Aanhangers kunnen met knobbelkarren naar de kampeervelden getrokken worden .Fietsen mag wel en fietsen kunnen bij het eigen kampterrein/accomodatie neergezet worden.

Afval

Het afval wat u na afloop van uw kamp overhoudt kan in de betreffende containers op het voorterrein. Plastic, papier, metaal, batterijen en hout kunnen gescheiden ingeleverd worden.U dient spelmateriaal wat tijdens het kamp gebruikt is zelf weer mee naar huis te nemen.

Kampvuren

Een kampvuur is toegestaan op de herkenbare stookplaats, alleen in een vuurton. Barbecues alleen in overleg met beheerder/kampstaf. Wees voorzichtig met vuur, verlaat het kampvuur niet als het nog brandt en doof het vuur als u naar bed gaat. Bij langdurige droogte kan een stookverbod worden ingesteld. Na afloop van uw verlbijf dient de as niet in het bos te verdwijnen maar de ton kan leeg gegooid worden op een asbult op het voorterrein. De vuurton mag daarna weer in het daarvoor bestemde hok. Neem zelf een kloofbijl mee voor het maken van kleine houtblokken voor het kampvuur.

Natuur

Gilwell Ada’s Hoeve is een mooi natuurterrein, dat wij graag mooi en veilig willen houden. Graaf niet, voorkom beschadigingen aan het gewas, pluk geen bloemen en hak niet in bomen. Hout wat op de grond ligt of in de houthokken is bedoeld voor vuren en mag vrij worden gepakt.

Hygiëne

Streef ernaar de accommodatie in zo goed mogelijke staat te houden; breng afval op de daarvoor bestemde plaats. Schoonmaakmiddelen worden beschikbaar gesteld. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de warenwet. De toiletten worden door de gebruikers zelf schoon gemaakt en worden na afloop door de beheerders of kampstaf gecontroleerd.

Bezoek huisarts en EHBO

Ziektegevallen en doktersbezoek melden bij de receptie. Groepen dienen zelf te zorgen voor voldoende EHBO materiaal.

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Dit geldt ook voor uw gasten en tijdens ophalen en wegbrengen.

Rust

Het voor andere gasten hoorbaar zijn van uw radio of muziekinstrument is niet toegestaan. De nachtrust gaat in om 23.00 uur en eindigt om 7.00 uur. Spreek dan zacht, houdt geen spelen meer, maak geen muziek, lawaai of onnodig fel licht.

Gasten

Het staat u vrij gasten te ontvangen. Ook voor hen geldt dit reglement. Gasten melden zich bij aankomst en bij overnachting wordt een aanvullende nota opgemaakt.

Beheerder/kampstaf

  • De beheerder/kampstaf is verplicht al datgene te doen wat een goede instandhouding van de accommodatie, het terrein en het scouting kamperen kan bevorderen. Zij heeft daarom het recht iemand de toegang te weigeren of zijn verblijf aldaar op te zeggen indien iemand zich niet houdt aan de gestelde regels.
  • De beheerder/kampstaf heeft het recht om in de trekkershut en het Jamboreehuis de aanwezige elektriciteit-, gas- en waterinstallatie en brandveiligheidsmaatregelen te controleren.
  • De beheerder/kampstaf staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de trekkershut en het Jamboreehuis tenzij zij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg is van storingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Klachten

De beheerders/kampstaf van Gilwell Ada’s Hoeve is er om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Indien iets niet bevalt, bespreek dit dan meteen met de beheerder/kampstaf persoonlijk, zodat zij uw klacht zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Is dit niet naar tevredenheid gebeurd, dan kunt u een klacht indienen. Een officiële klacht dient schriftelijk uiterlijk vier weken na afloop van uw kamp, te worden ingediend bij Gilwell Ada’s Hoeve.

Beeldmateriaal

Foto's, videobeelden of stemopname, gemaakt tijdens uw verblijf en/of tijdens activiteiten van Gilwell Ada's Hoeve, waar leden van de groep op staan, kunnen door Gilwell Ada’s Hoeve worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u hier tegen bezwaar heeft, dient u dit kenbaar te maken.

Grote evenementen/kampen

In het geval van grote evenementen en kampen met grote deelnemersaantallen kunnen er aanvullende voorwaarden opgelegd worden door Gilwell Ada’s Hoeve en de gemeente Ommen. Stelt u zich hiervan op de hoogte bij de voorbereiding van een dergelijk evenement/kamp.

Aansprakelijkheid

  • Huurders die eigendommen van Gilwell Ada’s Hoeve beschadigen, dienen de kosten van herstelwerkzaamheden en -materiaal te vergoeden.
  • Huurders vrijwaren Gilwell Ada’s Hoeve tegen alle aanspraken van derden op vergoeding wegens schade hoe dan ook genaamd, voor zover die schade voortvloeit uit of verband houdt met hun aanwezigheid als huurder.