Als je op ons kampterrein goed om je heen kijkt, kom je heel veel verschillende soorten planten en dieren tegen. Dat het er veel zijn, dat weten we. Maar we zouden ook graag willen weten wélke soorten op ons kampterrein voorkomen. Ben jij hier ook nieuwsgierig naar? Leuk! Help je mee met ons onderzoek?

Help mee de biodiversiteit op Ada's Hoeve in kaart te brengen

Om de verscheidenheid aan soorten op ons kampterrein in kaart te brengen, maken we gebruik van natuurplatform Waarneming.nl. Op dit platform kun je je waarneming van soorten doorgeven. Maar het kan ook nog makkelijker: met de app Obsidentify.

  • Open de app Obsidentify op je mobieltje (geef de app toestemming om je locatie te gebruiken).
  • Maak vanuit de app een foto van een soort die je tegenkomt op Ada's Hoeve.
  • Laat de app opzoeken welke soort het is.
  • Is de waarneming 'zeker'? Kies dan voor ‘bewaar’. Je waarneming wordt opgeslagen in de database van waarneming.nl en is voor iedereen in te zien.

Heb je geen foto kunnen maken, maar weet je wel zeker welke soort je gezien hebt? Voer je waarneming dan zelf in op waarneming.nl, dat kan via deze link.

Bekijk de soorten die tot nu toe zijn waargenomen op Ada's Hoeve.

Terreinbeheer voor biodiversiteit

Met het beheer van ons terrein proberen we ervoor te zorgen dat Ada's Hoeve een fijne plek is en blijft voor al die verschillende soorten dieren, planten en schimmels. Dat doen we onder andere door

Afwisseling tussen dicht bos en open plekken.

dicht bos en open plekkenWaar weinig zon komt, blijft het vochtiger. Planten zoals mos en ook paddenstoelen houden daar wel van. Op open plekken in het bos, waar veel licht komt, gaan zaden kiemen en ontstaat bosverjonging. Droge plekken zijn ook goed voor de biodiversiteit: grondbijen maken hun nest bijvoorbeeld graag in kaal zand. Soms zorgt het zaagteam actief voor open plekken, soms ontstaan ze vanzelf doordat een boom omwaait of doodgaat.

Waterpoelen

Vooral op het westelijke deel van het terrein, bijvoorbeeld bij Renbaan B, Larinkmars en Westhoek, zijn poelen en geulen waar het hele jaar door water in staat. Amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders gebruiken de poelen voor hun voortplanting, net als muggen, libellen en eendagsvliegen. Ook ringslangen houden wel van zo'n poel, zij lusten wel een kikker(visje). We zorgen dat de poelen niet dichtgroeien en dat er voldoende licht op het water en de oevers valt.

Dood hout laten staan en laten liggen

Dood hout laten staan en laten liggen

Staand dood hout droogt langzaam uit, de schors laat deels los en wordt een nestelplek voor vleermuizen en boomkruipers. Kevers en hun larven, zoals kniptorren en ritnaalden, knagen zich een weg door het hout en nemen daarbij schimmels mee naar binnen. De gangetjes die de larven en kevers maken zijn weer nestholtes voor metselbijen. Spechten hakken er hun nest uit in het dode hout. De holtes die zij maken worden weer gebruikt door vogels, boommarters en vleermuizen. Liggend dood hout is voedsel voor allerlei schimmels (paddenstoelen), pissebedden en larven van kevers. Op Ada's Hoeve proberen we dood hout te laten staan/liggen.

Takkenrillen en vogelbosjes

vogelbosjes kardinaalsmutsNa zaagwerkzaamheden maken we van de kleinere takken een soort muurtjes: takkenrillen. Vogels en insecten vinden een schuilplaats tussen de takken. Kikkers, padden en salamanders verstoppen zich graag tussen het vermolmde hout onderin en muizen maken de ingang van hun holletje tussen de takken. We zijn zuinig op struiken waar bessen aan komen, zoals de kardinaalsmuts met zijn knalroze vruchten en oranje bessen en de meidoorn die in de bloeiperiode heerlijk geurt en tal van insecten aantrekt. De bessen aan deze struiken zijn voedsel voor merels en andere vogels die hier overwinteren.

Vogelhuisjes en faunatoren

faunatorenOver het hele terrein hangen vogelhuisjes. De invliegopening is niet bij elk huisje hetzelfde, daardoor nestelen er verschillende soorten vogels in. Tegenover het stafhuis nestelt elk jaar een paar koolmeesjes en in de tuin van de beheerderswoning kun je in het voorjaar een bonte vliegenvanger spotten. Een werkgroep van Natuur en Milieu Vecht controleert elk jaar de vogelhuisjes, maakt ze schoon en repareert waar nodig. In het broedseizoen doen ze een tweede ronde. Meestal zijn alle vogelhuisjes op het terrein bezet! Met de faunatoren bieden we plek voor allerlei soorten dieren, van insecten tot vogels en vleermuizen. Helemaal bovenin is zelfs een kamertje voor een bosuil gemaakt.

Maaibeheer en bloemenweide

bloemen in het grasDe kampeervelden worden regelmatig gemaaid. Dat is fijn voor kampeerders, maar sommige plantensoorten houden hier minder van. Op de grotere velden, zoals Gouden Pijl en Guldenroede maaien we een deel van het veld pas heel laat in het seizoen, zodat de soorten die er groeien de tijd krijgen om te bloeien en zaden te maken. Op de bloemen en zaden komen weer allerlei dieren af. Na het maaien, voeren we het maaisel af. Dat is goed voor plantensoorten die van open plekken en voedselarme grond houden, zoals de wilde marjolein. Heb jij dit geurige plantje (in de keuken heet het oregano) al gespot op Guldenroede?

Varkens als onkruidbestrijders

varkens als onkruidbestrijdersOp Ada's Hoeve groeit ook Japanse Duizendknoop. Dit is een soort die hier van nature niet voorkomt, geen natuurlijke vijanden heeft en zich snel kan verspreiden. Het neemt dan de groeiplek van andere soorten in. Om de Japanse duizendknoop te bestrijden, zetten we varkens in. Zij eten de jonge blaadjes en weten met hun gevoelige neus de ondergrondse wortelstokken te vinden als een lekker hapje. De varkens hebben ook geholpen de grond om te woelen voor het inzaaien van de bloemenweide.