Ada's Hoeve bestaat als Scouting terrein vanaf 1923. Daarvoor was het gebied bekend onder de naam 'Larink Mars'. Mars staat voor laaggelegen, drassig gebied. We hebben een aantal oude kaarten gevonden die de ontwikkeling van ons buitencentrum aardig illustreert.
Ga terug in de tijd................

plattegrond 2016Zo ziet Ada's Hoeve er in 2017 uit. 
De Koekse geul is weer in ere hersteld. Ook de eikenlaan en de kastanjelaan vanaf de 'achter P' naar Leidersveld 1 zijn er weer.

plattegrond

Zo rond 1955 liet de toenmalige beheerder Henk Wijnmalen een nieuwe plattegrond maken. Deze dient nog steeds als uitgangspunt voor de huidige plattegronden.

kaart adashoeve 1935In 1935 begint Ada's Hoeve al een beetje op het huidige terrein te lijken. De Roggevelden zijn nog aaneengesloten en het pad langs Roggeveld C loopt helemaal door tot aan het huidige Leidersveld 1 (De inmiddels herstelde Eikenlaan en Kastanjelaan)
Het Jamboreehuis (voormalig Rambonnethuis) is er nog niet, want dat werd pas in 1949 geopend.

kaart 1924

In 1924 is de Vecht gekanaliseerd. De slinger bij de Achter P is geen doorgaande route meer.

In 2015/2017 is deze oude arm weer open gegraven en heet nu de 'Koeksegeul'

De roggevelden zijn nog één veld. Er is al veel meer bos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart 1924-groot

Hier een detail van bovenstaande kaart uit 1924.

Duidelijk herkenbaar: de boerderij met (schapen)schuur. Bij 11.5 is de heuvel waar nu het Jamboreehuis staat en de kampvuurkuil in is uitgegraven.

Ook goed te zien: de zichtlaan vanaf Kasteel Het Laar. Aan het eind van die zichtlaan staat nu een naald. (Loop er maar eens naar toe. om te kijken)

kaart 1867Enkele jaren eerder, in 1867. 

Ada's Hoeve ligt op de plek van 4.1.

 

kaart 1855Ada's Hoeve in 1855.
Let op de termen Larink Mars (mars = moeras = laaggelegen, nat gebied) en Laarmanshoek. De oude slinger in de Vecht bij de Achter P (nu Koeksegeul) is nog echt een rivier.