1e Gilwell 1923Vanaf 1919 zijn er in het Officers Training Centre Gilwell Park te Chingford bij Londen leiderstrainingen. Dat landgoed was in 1918 aan Baden Powell geschonken door de Schotse landeigenaar en districtscommissaris voor Rosneath William F. de Bois Maclaren als trainingscentrum voor kaderleden en buitencentrum voor Oost-Londense padvinders. 
Op de 26ste cursus, later bekend geworden, als de 1ste internationale cursus, deed Thorwald Egidius uit Nederland mee.

Dat wil men in Nederland ook en de NPV krijgt toestemming.
Jacques Vuyk, Harry Veldtman en Jan Schaap volgen deze cursus ook.
Jan Schaap wordt, met enkele assistenten, als Gilwell Ada's Hoeve kampstaf aangesteld.

In 1923 biedt Baron van Pallandt aan om het terrein Ada's Hoeve te gebruiken en vanaf die tijd vinden de Gilwell trainingen hier plaats. De eerste cursus start op 9 juli 1923. Die datum hanteren we als startdatum van het officiƫle Gilwell Ada's Hoeve.