Nestkastjes op het terrein van Ada´s Hoeve.

Misschien hebben jullie mij wel eens zien rond lopen en anders zullen jullie zeker de genummerde nestkastje hebben gezien op het terrein van Gilwell Ada’s Hoeve. Mijn naam is Douwe en woon sinds 2019 in de Hanze stad Ommen. Al snel na mijn inburgering ben ik lid geworden van de Vogel werkgroep die weer onderdeel is van de Vereniging voor Natuur en Milieu “de Vechtstreek”, eveneens gevestigd in Ommen. Namens de Vogelwerkgroep onderhoud en controleer ik sinds dit jaar de nestkastjes op het terrein en geniet tevens van de gastvrijheid van Gillwell Ada’s Hoeve.

Hieronder enkele foto’s van de vogels die gebroed hebben in de nestkasten en van de lijster die gebroed heeft in de schuur achter het kampstaf huis.

Douwe Wijma – vogelwerkgroep ‘De Vechtstreek’. 

vogels boomklever vogels lijster op nest vogels pimpelmees vogels bonte vliegenvanger vogels jonge mezen in nest

Vlnr: boomklever, lijster op het nest, pimpelmees, bonte vliegenvanger, jonge pimpelmezen in het nest

In maart ben ik gestart met het repareren en het vervangen van oude, niet meer bruikbare nestkasten zodat aan het begin van het broedseizoen alle nestkastjes bewoonbaar zijn. Ook heb ik alle kasten leeg gehaald en schoongemaakt. Bewoners die we hebben mogen ontvangen waren de koolmees, pimpelmees, boomkruiper en bonte vliegenvanger. Laatst genoemde is zelfs helemaal vanuit Afrika naar Ada’s Hoeve gevlogen om daar te gaan broeden. Een (overlevings)tocht van bijna 5.000 km. Door de opwarming van de aarde komen rupsen echter steeds eerder uit en juist dat is de voornaamste voedselbron voor de jonge bonte vliegenvangers. Opvallend is dat de bonte vliegenvanger zich hier uitstekend op heeft aangepast en steeds eerder vertrekt vanuit Afrika om op tijd in Ommen aan te komen. Tijdens mijn nest controles heb ik, ook tot mijn eigen verbazing gemerkt dat ze gelijktijdig zijn gestart met het broeden als de kool- en pimpelmees. De broedduur is met 14 a 15 dagen slechts een fractie langer dan die van bijvoorbeeld de koolmees zodat de jongen gelijktijdig opgroeien en het nest verlaten. Tenminste als alles voorspoedig verloopt, maar daarover later meer.

Zoals al aangegeven hebben er vier verschillende vogel soorten gebroed in de nestkasten, maar over het gehele terrein, buiten de nestkasten om zijn dat veel meer soorten. We mogen ons dan ook gelukkig prijzen met een prachtig stuk natuur met een grote biodiversiteit waar veel dieren zich thuis voelen. En dat dier en mens prima samen kunnen gaan wordt bewezen op Gilwell Ada’s Hoeve. Zo hebben de lijsters gebruik gemaakt van de berging achter het kampstaf huis om succesvol een nest met vier jongen groot te brengen.

Nadat de nestkasten bewoond waren ben ik eind april gestart met een eerste controle en daarop volgend iedere week een nieuwe controle. Een aantal nestkastje hangen of te hoog of zijn door de constructie van de kast niet te controleren. Maar van de 41 controleerbare nestkasten waren er 39 bewoond en slecht 2 stonden leeg. Van deze 39 kasten waren er 17 bewoond door de koolmees, 11 door de pimpelmees, 9 door de bonte vliegenvanger en 2 door een boomkruiper. De kool- en pimpelmezen hadden 6 tot 10 jongen per kast. De bonte vliegenvanger 5 tot 7 jongen en de boomkruiper 7 en 8 jongen. Op het moment van schrijven, zaterdag 3 juni zijn er totaal al 126 jonge vogels uitgevlogen en wonen er 88 nog “thuis” in hun nestkastje. Totaal zijn dat dus al meer dan 200 jonge vogels en dan zijn er ook nog een aantal die nog op eieren zitten van of hun eerste of tweede leg. Dat zijn prachtige aantallen. Helaas is er ook predatie geweest bij een drietal nestkasjes. Tweemaal was een koolmees nest het slachtoffer en eenmaal een bonte vliegenvanger nest. Maar zo is nu eenmaal de natuur en ook de predatoren moeten eten en hebben eventueel zelf jongen die gevoed moeten worden. Verdrietiger vind ik het dan ook dat ik in twee nestkastjes van de bonte vliegervanger dode jongen aantrof. In beide gevallen waren de jongen slechts enkele dagen oud en de nestkastjes hingen dicht bij elkaar. Verstoring door mensen acht ik uitgesloten aangezien beide nestkasten op enkele meters verwijderd van het pad hingen terwijl nestkasten die direct aan het wandelpad hingen uitstekende broed resultaten hebben laten zien. Waaruit maar weer blijkt dat mens en dier prima samen kunnen gaan indien men er met respect mee omgaat. Geniet van de vogels, maar op gepaste afstand en bij voorkeur met een verrekijker. En wil je meer zien van broedende en jonge vogels? Neem dan eens een kijkje op: “Beleef de lente” van de vogelbescherming.

Hieronder enkele foto’s van de vogels die gebroed hebben in de nestkasten en van de lijster die gebroed heeft in de schuur achter het kampstaf huis.

Douwe Wijma – vogelwerkgroep ‘De Vechtstreek’. 

vogels boomklever vogels lijster op nest vogels pimpelmees vogels bonte vliegenvanger vogels jonge mezen in nest

Vlnr: boomklever, lijster op het nest, pimpelmees, bonte vliegenvanger, jonge pimpelmezen in het nest