Fred Kelpin uit Maastricht volgde in 1959 het praktijkdeel van de Gilwell Cursus op Gilwell Ada's Hoeve. Hij heeft daar een uitgebreid verslag van geschreven.
Een stukje uit zijn verslag:

Het wordt tijd om het Eerste Leidersveld te gaan beschrijven, om daarna over te gaan tot een beschrijving van de Verkennerscursus V 193 die ik in 1958 op dit terrein volgde. Centraal op het veld stond de vlaggenmast. Aan de Oostkant was een toe-gangspoort. Hier begon traditioneel de cursus. De cursisten verzamelden zich bij de poort. Wie door die poort naar binnen ging zou aan het eind der cursus door dezelfde poort het terrein weer als Gilwellian verlaten. Achter je werd de poort symbolisch met een slagboom gesloten.

Westelijk van de vlaggenmast was een mooie kampvuurcirkel met banken gemaakt van boomstammen en een stoel voor de Deputy Camp Chief, de DCC, herkenbaar aan een Woodbadge met vier in plaats van twee kralen en een blauwe pluim op de hoed. Achter de kampvuurcirkel lag de „stores? die gebruikt werd door de staf en als op-slagplaats voor materiaal, zoals pioniertouw. De stores had een afdak zodat je er droog bleef als het regende. Het terrein had in die tijd nog geen waterleiding en ook geen sanitaire voorzieningen. Water kwam uit een pomp en de groepen die er kampeerden groeven een latrine en afvalkuilen. Water kwam uit een pomp, die aan de Zuidkant van het veld geslagen was, tegenover de vlaggenmast.

Je kunt HIER zijn hele verslag lezen.