aanleg IBAWe gingen zo enthousiast aan de slag met het IBA systeem.

Op zaterdag 3 juli 2005 gingen 1000 plantjes van de kleine egelskop de grond (het grind) in. Het weer: bewolkt; de temperatuur: warm en benauwd, geen zon (af en toe een straal). Het was zwaar werk. Je groef een kuiltje in het grind, plaatste een plantje in de kuil, terwijl je het grind moest tegenhouden dat de kuil weer in liep. Al met al een race tegen het grind.
Na jaren ploeteren bleek het spoelwater na filtering niet zoals het zijn moest. De oorzaak lag in eerste instantie in het feit dat het bacterieproces in de putten nog niet goed werkte en dat de planten in het vloeiveld nog onvoldoende groot waren om de hoeveelheid water te zuiveren. Het advies was om wat kalvermest in de eerste put te doen. Dat is gedaan, echter met het gevolg dat het spoelwater tot dropwater werd en zeker in de eerste weken stevig stonk en niet geschikt was om te worden hergebruikt. Dat was onverwacht en zeer vervelend. De problemen losten zich niet goed op, de pieken en dalen in de kampeerbezetting leverde teveel wisselingen op.
In het voorjaar van 2011 werd er een aansluiting op het riool gerealiseerd en dat was het einde van het filtersysteem. Alle leidingen en de verzameltanks bleven wel in gebruik, maar voeren het afvalwater nu af in het centrale riool.