Stores 1e leidersVanaf 1922 werden op Gilwell Ada's Hoeve Gilwellcursussen voor leiding, gegeven. Tegenwoordig zijn er geen Gilwellcurssen meer op het terrein, maar de namen Eerste Leidersveld en Tweede Leidersveld herinneren daar nog wel aan. De gebouwtjes die bij deze velden staan, de stores, werden gebruikt voor het opslaan van de kampeermaterialen. Tegenwoordig zijn ze in gebruik als trekkershut.

Het Tweede Leidersveld waar de cursus voor welpenleiding werd gegeven, had een fraaie poort met twee wolvenkoppen. We zijn op zoek naar een groep, die de poort wil restaureren.
De toegangspoorten op de Leidersvelden hebben ook een bijzondere betekenis. Op deze velden werden vroeger de Gilwelltrainingen gehouden. Voor de verkennersleiding op het Eerste Leidersveld, voor de welpenleiding op het Tweede Leidersveld. Bij de start van de cursus betraden de cursisten het terrein door de toegangspoort en aan het eind van de cursus verlieten ze het terrein als Gilwelliaan.