De kampstaf ontvangt, informeert en begeleidt kampeerders en bezoekers tijdens de weekends en weken in het seizoen. De kampstaf is het aanspreekpunt voor kampeerders en bezoekers, voor informatie over Gilwell Ada's Hoeve, omgeving, voor uitlenen en afrekenen van materialen van activiteiten, voor verkoop van shop-artikelen, voor het verzorgen van een aantal activiteiten en voor het noteren (en afrekenen) van reserveringen. Ook signaleert de kampstaf technische gebreken aan het terrein, de voorzieningen en eventueel de gebouwen en voert kleine reparaties uit of verricht lichte onderhoudswerkzaamheden. Tot slot controleert de kampstaf het terrein en de gebouwen bij vertrek van kampeerders.

Ter voorbereiding van de kampstaftaken tijdens de weekends en weken is er in het voor- en najaar een kampstafdag. Op de voorjaarskampstafdag vindt veel informatie-uitwisseling plaats en zijn er workshops. De najaarskampstafdag gebruiken we om te evalueren. Dit alles om het voor kampstaf zo handig en aangenaam mogelijk te maken hun functie als kampstaf uit te kunnen oefenen.

Wil je meer weten over de functie van kampstaf, klik hier!