September 2008: Hermy en Rein van de ZV278 hebben hun vakantieweken op Ada’s Hoeve besteed aan de aftimmering binnen trekkershut ZV278. Vorig jaar is de renovatie gestart. Het gehele dak en de wanden zijn vernieuwd. Nu zijn dus de details ook afgewerkt. Een mooie klus geklaard. Hermy en Rein: bedankt!
De hut is weer te huur.
nieuws 2008 trekkershut nieuws trekkershut 2008-2

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel geven een flinke impuls aan de sport- en recreatievoorzieningen in het landelijk gebied in Overijssel. Ook het project 'Doen en ontmoeten op Gilwell Ada’s Hoeve' maakt deel uit van dit programma.

De projecten zijn voorgedragen door de Plaatselijke Groepen LEADER in Overijssel. De projecten worden uitgevoerd in het kader van de LEADER-as uit het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma (POP-2). Bij dit soort projecten is de betrokkenheid van gemeenten, inwoners, stichtingen en ondernemingen groot.
De subsidies worden verstrekt in het kader van Stimulering Toekomstgericht Ondernemen in combinatie met het Europese LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling; ‘Europa investeert in zijn platteland’. Naast Europese subsidie dragen ook de provincie Overijssel en de Gemeente Ommen bij aan de financiering van het project.

Europese subsidie voor Gilwell Ada’s Hoeve

Alle (vrijwillige) medewerk(st)ers van Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen zijn hard bezig enkele voorzieningen op het terrein op te knappen en aan te passen. Met de aanpassingen wil Ada’s Hoeve het terrein aantrekkelijk houden voor vrijwilligers en de mogelijkheden verbeteren voor jongeren om in (inter)nationaal verband met elkaar en met de natuur in contact te laten komen.
De boerderij wordt gerenoveerd, de stafcaravan wordt vervangen en ook de overige bebouwing op het voorterrein wordt onder handen genomen.

leader-europa logo“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. Dit project is gefinancierd door de EU, Provincie Overijssel en Gemeente Ommen.

 

De meeste medewerk(st)ers hebben dit jaar een kampstafweek gedraaid. Rustig of druk, intensief of juist niet. Is de kampstaf in de eerste plaats gastheer/vrouw, meestal is er ook nog wel tijd voor een klus en de organisatie van een leuke activiteit.

De woorden van Astrid, Peter en de meiden, Arno, Marianne en Henk: ‘Wij hebben, tot nu toe, een hele gezellige maar hele intensieve week gehad. We hebben veel beleefd en veel gedaan. Gelachen en gehuild (bijna) maar zijn erg tevreden’.

kampstaf zomer 2008

 

14 september is de eerste spade de grond in gegaan voor de bouw van een nieuw medewerk(st)ers onderkomen. Onze vrijwilliger medewerkers maken al jaren gebruik van een oude stacaravan. Die raakt nu echt aan zijn eind: we zakken bijna door de grond en de schimmel komt je tegemoet.
Inmiddels is de nieuwbouw opgeleverd. Begin 2009 wordt de inrichting compleet gemaakt.

nieuws-medewerkersonderkomennieuwbouw 19-09-2008 010
nieuwbouw 22-11-2008 014-400pxnieuws-medewerkersonderkomen -03
leader-europa logo“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. Dit project is gefinancierd door de EU, Pprovincie Overijssel en Gemeente Ommen.

 

foto bij artikel stentor 16-12-2008In de Stentor van 16 december stond een artikel over over de nieuwbouwplannen op Gilwell Ada's Hoeve.

'Hier kunnen ze klieren en klooien' door Sandra Veltmaat.

OMMEN - Gilwell Ada's Hoeve ademt hier en daar nog de sfeer van Baron Van Pallandt, die het oude padvindersleven hier groot heeft gemaakt...........

Gilwell Ada's Hoeve kiest voor nieuw

OMMEN - Op scoutingterrein Ada's Hoeve in Ommen krioelt het van de klussers en bouwers. Momenteel ligt bijna het hele binnenste van het oude, historische tolhuis aan de weg open. De bouwvakkers restaureren en renoveren het huis dat bewoond wordt door de beheerders van het grootste kampeerterrein van Scouting Nederland.

leader-europa logo“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. Dit project is gefinancierd door de EU, Provincie Overijssel en Gemeente Ommen.


{phocadownload view=file|id=119|text=Gilwell Ada's Hoeve kiest voor nieuw|target=b}