Gedeputeerde Staten van Overijssel geven een flinke impuls aan de sport- en recreatievoorzieningen in het landelijk gebied in Overijssel. Ook het project 'Doen en ontmoeten op Gilwell Ada’s Hoeve' maakt deel uit van dit programma.

De projecten zijn voorgedragen door de Plaatselijke Groepen LEADER in Overijssel. De projecten worden uitgevoerd in het kader van de LEADER-as uit het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma (POP-2). Bij dit soort projecten is de betrokkenheid van gemeenten, inwoners, stichtingen en ondernemingen groot.
De subsidies worden verstrekt in het kader van Stimulering Toekomstgericht Ondernemen in combinatie met het Europese LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling; ‘Europa investeert in zijn platteland’. Naast Europese subsidie dragen ook de provincie Overijssel en de Gemeente Ommen bij aan de financiering van het project.

Europese subsidie voor Gilwell Ada’s Hoeve

Alle (vrijwillige) medewerk(st)ers van Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen zijn hard bezig enkele voorzieningen op het terrein op te knappen en aan te passen. Met de aanpassingen wil Ada’s Hoeve het terrein aantrekkelijk houden voor vrijwilligers en de mogelijkheden verbeteren voor jongeren om in (inter)nationaal verband met elkaar en met de natuur in contact te laten komen.
De boerderij wordt gerenoveerd, de stafcaravan wordt vervangen en ook de overige bebouwing op het voorterrein wordt onder handen genomen.

leader-europa logo“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. Dit project is gefinancierd door de EU, Provincie Overijssel en Gemeente Ommen.