Welkom op Ada’s Hoeve

Alweer een tijd geleden waaide de top uit de eik bij de receptie. De stam bleef staan. Daar is nu een mooie oplossing voor gevonden. Super motorzager Matthijs heeft er een mooi beeld van gemaakt.
Gasten worden nu ‘in stijl’ welkom geheten door??? Ja hoe gaan we die ouwe(?) houten padvinder eigenlijk noemen? Publicatie op Facebook leverde o.a. op: Meneer de Hoed, Hopman Karel, Hopman Hout (3x), Ben Scout, ben Padvinder (BP), duidelijk een oubaas, of bestaan die niet meer?

Uiteindelijk is gekozen voor 'De Padvinder'. Deze naam geeft goed aan dat Ada's Hoeve al een lange geschiedenis heeft (ruim voordat we Scouting werden), maar het was ook de bijnaam vanBaron Philip van Pallandt. Hij maakte het mogelijk dat er op Ada's Hoeve gekampeerd kon worden en verkocht het terrein in 1935 aan de toenmalige Nederlandsche Padvinders Vereniging.

de padvinder nog als boom 2013  de padvinder

 Boven: de padvinder toe hij nog boom was (2013) Onder: De padvinder heet bezoekers welkom (2018)