DSC 0129Na de succesvolle inzet van de genie, medio maart zijn ze begin juli teruggekomen om een aantal nieuwe projecten voor ons uit te voeren. De genie eenheid heeft op Gulden Roede een bivak ingericht en dat was ook de locatie waar al het materieel centraal werd neergezet. Vanuit de verschillende invalswegen naar Ommen was dit niet te missen!

Gedurende de week heeft de genie een aantal werkzaamheden verricht waaronder het verbeteren van de in- en uitritten van de achter parkeerplaats, het aanbrengen van extra puingranulaat op de achter P , verlengen van de sloot en aanbrengen van een extra duiker op Gulden Roede om het afvoer van overtollig water te verbeteren en het verbeteren van de verharding voor het toiletgebouw bij het veld ‘Hoek van Ruys’. De duiker tussen Meppel en het 2e Leidersveld is hersteld en er werd bestrating en grind aangebracht rond de schapenschuur.toen kwam donderdagmiddag het noodweer waarbij de genie alle werkzaamheden moest staken.. Het was niet meer verantwoord om met de zware machines nog op het terrein werkzaamheden te verrichten.

Voor de genie was het een bijzonder project omdat de werkzaamheden plaatsvonden op een moment dat ons kampterrein voor een deel was verhuurd. Hierover zijn goede afspraken gemaakt en tijdens de briefing met de kamperende groepen is hier bij stil gestaan. Gedurende de week was er de mogelijkheid om op bepaalde tijdstippen de werkzaamheden te bezoeken en op de woensdagavond is er een gezamenlijk kampvuur geweest met de genie en de kamperende groepen!Omdat de werkzaamheden donderdagmiddag zijn gestaakt is gezocht naar een mogelijkheid om op kort termijn de projecten af te maken. Dit gaat aankomende week (17 t/m 19 juli) gebeuren. Wat zijn de werkzaamheden:

Hoek van Ruys, Westhoek en Renbaan B

‘Hoek van Ruys’ wordt afgetrilde en ter plaatse van kuilen wordt extra zand opgebracht om het afschot van het veld te verbeteren.

Gulden Roede

Schetsontwerp Vechtoevers 2011De aangebrachte sloot in maart is verlengd. De aanwezige duiker naar ‘Klein Duivenbos’ wordt verstrekt door middel van het aanbrengen van extra zandzakken en wordt verbonden met de nu nog ‘dode’ Vechtarm. In het najaar zal er een reconstructie gaan plaatsvinden van de Vechtoevers. Dit betekend dat de ‘dode’ Vechtarm tussen ons terrein en Camping Anna’s Hoeve’ weer open wordt gemaakt.

Achter P

Afronden van de herstelwerkzaamheden aan de in- en uititten.

Paden

Herstel van de paden.

Kijk hier voor het fotoboek.