We doen uiteraard ons best om de veiligheid optimaal te houden. Zo zijn deze winter alle bomen langs velden en paden bekeken en waar nodig opgesnoeid. Maar de natuur blijft onvoorspelbaar. Als goed kampeerder let je natuurlijk wel op waar je je tent neerzet. Kijk voor een mooie plek niet alleen naar de grond, maar ook naar boven. Zet je tent niet onder een boom met dood hout. Er kan wel eens een tak vallen!

Dood hout leeft

Het zal je opvallen dat het bos op Gilwell Ada’s Hoeve niet wordt opgeruimd. We doen dat omdat dood hout belangrijk is voor het bos. Dat liggende – en staande - dode hout zit vol leven. Behalve schimmels en bacteriën zijn allerlei insecten de bewoners van het dode hout. Met z’n allen zorgen ze voor de afbraak van het dode hout en zijn meteen weer voedsel voor andere bosbewoners, zoals vogels. Het dode hout wordt door schimmels weer omgezet in voedingsstoffen, die weer worden opgenomen door levende planten. De één z’n dood………