Iep van YpeZaterdag 5 november is er weer een iep op Ada's Hoeve geplant. Ype en Leny Janssen verrichtten de opening in het bijzijn van Karel Budde, oud beheerder, Bauke Terpstra, grondlegger van de rondwandeling, en de kampstaf van Ada's Hoeve.

Vroeger stonden er een aantal iepenbomen op het terrein. Deze zijn echter allemaal rond 1975 in verband met de dreiging van de iepenziekte gekapt. De laatste iep is gebruikt om er een totempaal van te maken. Die staat nu - in gietijzer - bij de ingang. Ype Jansen was bestuurslid van Scouting Nederland in de jaren rond 1980 en was hij onder andere verantwoordelijk voor de kampeerterreinen. Bij zijn vertrek in 1989 werd een iep geplant op Gilwell Ada´s Hoeve. Helaas..... deze iep heeft het niet overleefd en het terrein moest het lange tijd zonder iep doen. Op 5 november 2011 is een nieuwe goudiep geplaatst en door Ype zelf onthuld. Daarmee heeft Ada´s Hoeve weer een iep op het terrein. We hopen dat die het wel jaren volhoudt.Tijdens deze dag werden ook de nieuwe 'ijzeren' totempaal, Yfkes prieel, het 4e vak van de trekkersschuur en de nieuwe vlaggenmast op het Jongensveld officieel geopend.

De gasten waren zeer verheugd met de uitnodiging. Ype en Lenie waren uiteraard zeer content met de boom en de aandacht die eraan werd besteed. Ze werden meteen 'vriend van Ada's Hoeve' en zijn van plan om hun 40 jarige huwelijksfeest in het Jamboreehuis te vieren. Karel Budde is - als oud beheerder - wel vaker op Ada's Hoeve, maar vond de vernieuwingen nog steeds prachtig. Hij roemde o.a. het feit dat het team in staat is om zowel met de tijd mee te gaan, maar ook de rijke historie van het terrein niet te vergeten. Bauke Terpstra was al jaren niet meer op Ada's Hoeve geweest. Hij was aangenaam verrast van de veranderingen, vooral op het voorterrein. Ook hij meldde zich aan als vriend van Ada's Hoeve. Tijdens de rondgang en tijdens een rondje over het terrein was het soms lastig om te herinneren 'hoe het ook alweer was', maar kwamen er bij alle gasten toch weer herkenbare punten boven. Zoals in de kastanjelaan, bij he twelpenbad of achter Leidersveld I waar je zelfs kon verdwalen en opeens op Meppel uitkwam. De grote kampvuurkuil zat uiteraard ook nog goed in het geheugen. Alle gasten vonden het een prettige en goed voorbereide en uitgevoerde bijeenkomst. Hulde!

Iep van Ype Iep van Ype Iep van Ype Iep van Ype