Monumentale schuur Gilwell Ada's HoeveDe Sallandse schuur bij de ingang van Gilwell Ada’s Hoeve aan de Zwolscheweg is geheel gerenoveerd. De schuur was dermate bouwvallig geworden dat hij op instorten stond. Dankzij een subsidie van Gemeente, Provincie en Europese Unie kon de schuur in de oorspronkelijke stijl worden vernieuwd. Hiermee zijn de renovatieactiviteiten aan de gebouwen op Ada’s Hoeve afgerond. De komende maanden zal de entree worden aangepakt.

De renovatie maakt deel uit van het project ‘Ontmoeten en doen op Gilwell Ada’s Hoeve’. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit Leader, het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de provincie Overijssel en de gemeente Ommen. Via dit project wordt een betere accommodatie gerealiseerd voor de ruim 50 vrijwilligers die op Ada’s Hoeve actief zijn.

Begin volgend jaar zal het project feestelijk worden afgerond.

Zie ook artikel in de Stentor

leader-europa logo"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland". Dit project is gefinancierd door de EU, Provincie Overijssel en Gemeente Ommen.