Scenes logo 1Begin 2023 is een nieuw SCENES beleidsplan vastgesteld voor 2023-2027. Hierin zijn onze ambities voor verdere stappen in verduurzaming van ons kampterrein opgenomen, verdeeld over drie pijlers. Wat is daarvan in 2023 allemaal al gerealiseerd door onze vrijwilligers en kampeerders? En wat zijn de plannen voor 2024?!

Dit deden we o.a. in 2023

Pijler 1: Natuurbeleving en duurzaam handelen stimuleren
* pilot gedaan met emmers voor beter afval scheiden en eerder afval naar containers brengen (ipv alles opsparen tot eind van de week)
* statiegeld flessen apart ingezameld
* bij inkoop voor maaltijden gevraagd rekening te houden met voedselkilometers, voedselverspilling tegen te gaan en meer te kiezen voor plantaardig. 
* herbruikbaar servies gebruikt bij evenementen
* Flyer Duurzame Donderdag gemaakt en pilot meegedaan
* vleermuizen excursie met boswachter tijdens één van de zomerweken
* één groep kampeerders deed het Earth Tribe programma en behaalde de badge. 

Pijler 2: Duurzaam beheer en stimuleren biodiversiteit en natuurwaarden
* energie zuinigere vriezer in schapenschuur. 
* niet-ecologische schoonmaakmiddelen die we tegenkwamen afgevoerd. 
* terreinbeheer: bloemenweide ingezaaid op guldenroede, takkenrillen bij missieveld, vogelbosjes aangeplant, faunatorens op Guldenroede en bij Jamboreehuis.  

Pijler 3: Informeren en activeren
* Informatiepagina gemaakt op website over wat wij doen voor biodiversiteit.
* Info bord over biodiversiteit op Ada's Hoeve op Guldenroede en bij Jambo
* SCENES-Activiteiten herkenbaar op de website, groepen via mailing uitgenodigd hier gebruik van te maken 
* Uitleg over SCENES, Earth Tribe programma en Duurzame Donderdag opgenomen in bespreeklijst mokkenoverleg

Plannen en ideeën voor 2024
* vernieuwde pilot afval scheiden
* vernieuwde pilot duurzame donderdag
* inkoop voor ledendagen ed duurzamer (lokaal, plantaardig, tegengaan voedselverspilling)
* activiteitenflyer en SCENES activiteiten integreren
* onderzoeken of we gasten energiezuinige koelruimte kunnen bieden in de warmste maanden, bijvoorbeeld dmv een 'wortelkelder'
* stappen zetten voor faciliteren duurzaam stoken (lage ronde tonnen, droger hout)
* nieuw bosplan met SCENES karakter
* nieuw douchegebouw met duurzame installaties
* renovatie boerderij > bijna energieneutraal?
* laadpaal op centrale P?