philip van pallandtTijdens de kampstafdag werd met (bijna) algemene stemmen het voorstel om het voorterrein naar Baron van Pallandt te vernoemen geaccepteerd. Maar werd het een veld, een plein, een plaats of plaza? Uiteindelijk werd besloten het gewoon ‘Van Pallandt’ te noemen.
Aanleiding was dat bij het schrijven van het jubileumboek steeds duidelijker werd hoe belangrijk de rol van Philip van Pallandt is geweest voor Ada’s Hoeve en voor Scouting. Het komt er eigenlijk op neer dat als hij geen scouts op zijn terrein had toegelaten, ook Ada's Hoeve niet zou bestaan.
Het nieuwe Van Pallandt is bij uitstek een ontmoetingsplek, past goed bij ‘De Padvinder’ (een bijnaam van Philip van Pallandt) en geeft het jubileumjaar ook meteen een speciaal tintje.