anlooAnloo

Klein, knus grasveldje met rondom bos midden op Gilwell Ada's Hoeve.

Voorzieningen

toilets ct (Custom) showers ct (Custom) taps ct (Custom) cooking on fire allowed yn (Custom) field ct (Custom) fire allowed yn (Custom) loc agricultural yn (Custom) acc max persons ct (Custom) 15