In Ommen zijn twee musea die een bezoek meer dan waard zijn. Het Tinnen Figuren Museum en het Historisch Museum Ommen.

Tinnen Figuren Museum

De Stichting Nationaal Tinnen Figuren Museum is op 25 januari 1985 opgericht en sinds 10 mei van dat jaar is het museum gevestigd in het voormalig gemeentehuis aan de Markt in Ommen. Meer dan 200.000 met veel liefde en vakmanschap beschilderde kleine tinnen figuurtjes staan opgesteld in prachtige diorama’s. Ieder jaar is er een wisseltentoonstelling, waarbij al diverse thema's met tinnen figuren zijn uitgebeeld.

Historisch Museum Ommen

Het Historisch Museum Ommen is in 1952 ontstaan, onder de naam Oudheidkamer Ommen. Zoals zoveel musea is ook dit museum ontstaan uit een particulier initiatief. Enkele Ommer inwoners staken de koppen samen en besloten dat het hoog tijd werd dat er in Ommen een Oudheidkamer zou komen. Belangrijkste doelstelling van het voorlopig opgerichte comité was het verzamelen, bewaren en exposeren van het cultuurbezit van Ommen. Aanvankelijk beperkte men zich tot verzamelen en bewaren. Expositieruimte kwam er pas in 1964. In dit jaar stelt de gemeente Ommen de houtzaagmolen (daterend uit 1824) aan Den Oordt beschikbaar. In 1969 werd het Tolhuis, dat in de vorige eeuw dienst deed aan de weg tussen Ommen en Den Ham, afgebroken en in originele staat weer opgebouwd naast de molen. Een prima oplossing voor het nijpende ruimtegebrek. In 2021 is een nieuw Historisch museum gebouwd. Hierin bevinden zich nu het Streekmuseum Museum Ommen, Toeristisch informatiepunt (TIP) en het Historisch archief.