BergpadHike Water en Zand (16,5 km)

'Hike Water en Zand' is a hike of 16,5 km with the possibility to stay overnight at Zeesserveld or Scouting campsite Eerde.

Langs Vennen DennenRetourtje Eerde (12,5 km)

'Retourtje Eerde' is a hike of 12,5 km with the possibility to stay overnight at Scouting campite Eerde.

KampenlandschapHet Laar en de Wolfskuil (8 or 4 km)

Het Laar en de Wolfskuil' is a hike of 8 km with the possibility to make a shortcut to 4 km.